Ogłoszenia parafialne

XXVI Niedziela Zwykła 2023

23 września 2023 10:10

M s z e  Ś w i ę t e :

Niedziela: 7.00, 9.30, 11.00 i 16.00

Dni powszednie: 6.30 (z wyjątkiem środy) i 18.00

Różaniec - w dni powszednie 17.30 i w niedziele o godz. 15.30

Spowiedź św. dni powszednie pół godziny przed Mszą św.

Aktualności

Intencje mszalne

Intencje mszalne

2-10 października 2023

Warto pamiętać

Warto pamiętać

Modlitwa różańcowa - zawsze mogłem na nią liczyć!

Ewangelia

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?" Mówią Mu: "Ten drugi". Wtedy Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć".

(Mt 21, 28-32) 


Komentarz:

Mamy mieć te same dążenia, jakie były w Chrystusie Jezusie, tę samą miłość i pokorę. Mamy mieć Jego myślenie i usposobienie i postępować tak, jak On postępował. Jako narodzeni na nowo z Ducha Bożego, otrzymaliśmy nowe serce i nowego ducha, aby być naśladowcami Chrystusa, którzy nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Wszystko jest możliwe dla wierzącego, który ukochał Chrystusa bardziej niż własne życie, który cały czas w Nim wzrasta i ufa Mu we wszystkim.

(na podstawie: mateusz.pl)

Parafia Narodzenia NMP w Złockiem