ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia pn. „Parafia w Złockiem gm. Muszyna, roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachowego na cerkwi św. Dymitra w Złockiem”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia pn. „Parafia w Złockiem gm. Muszyna, roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachowego na cerkwi św. Dymitra w Złockiem”

Treść zapytania ofertowego do pobrania w sekcji „Pliki do pobrania” poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego:
1.    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2.    Załącznik nr 2 - dokumentacja - projekt architektoniczno-budowlany i wstępny programem prac konserwatorskich i restauratorskich,
3.    Załącznik nr 3 - przedmiar robót poglądowo,
4.    Załącznik nr 4 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych,
5.    Załącznik nr 5 - Wykaz prac konserwatorskich,
6.    Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia,
7.    Załącznik nr 7 - Wzór umowy.

Złockie 04.07.2024 r.