W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania odbywa się w ramach comiesięcznych spotkań formacyjnych. Rodzice kandydata podpisując stosowaną deklarację zgłaszają swoje dziecko do uczestnictwa w trzyletnim przygotowaniu a tym samym zobowiązują się do współpracy z kapłanem odpowiedzialnym za organizację spotkań w parafii. 

 1. Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:
  1. w deklaracji przyjęcia sakramentu,
  2. w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii,
  3. w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,
  4. przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
  5. w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia, w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,
  6. w nienagannej postawie religijno – moralnej,
  7. w pozytywnie zdanym egzaminie ze znajomości prawd wiary. 
 2. Świadek bierzmowania powinien być:
  1. wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie bądź jego Rodziców,
  2. mieć ukończone szesnaście lat, sam przyjął sakrament bierzmowania,
  3. prowadzi życie zgodne z wyznawaną wiarą (regularne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, przystępuje do spowiedzi i Komunii św., jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej).
 3. Wypada, by świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego. Funkcji tej nie powinni pełnić Rodzice kandydata. (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, 893 i 874)