Bliscy chorego powinni się zatroszczyć, by chorzy byli umacniani tym sakramentem w odpowiednim czasie (zob. kan. 1001 KPK). Chorzy, będąc w stanie przytomności, powinni przynajmniej pośrednio poprosić o udzielenie tego sakramentu (zob. kan. 1006 KPK). 

W naszej parafii kapłani w każdy pierwszy piątek miesiąca odwiedzają chorych z posługą sakramentalną. Chorych należy zgłosić w zakrystii kościoła. Dodatkowo odwiedziny chorych są organizowane w dniu przedświątecznej spowiedzi parafialnej. Na rodzinie i tych, którzy opiekują się chorymi, spoczywa obowiązek zatroszczenia się o możliwość przyjmowania przez nich sakramentów św.

Na przyjazd kapłana do chorego należy przygotować:

  1. stół nakryty białym obrusem, krzyż i zapalone świece,
  2. naczynie z wodą święconą i kropidło, odrobinę waty, cytryny. 

W nagłym przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci należy natychmiastbez względu na parę dnia czy nocy, przyjechać po kapłana na plebanię. Należy wcześniej zgłosić taką konieczność telefonicznie na numer: 502 762 847