W kancelarii parafialnej należy ustalić termin pogrzebu. Warto wcześniej powiadomić telefonicznie o zgonie i umówić spotkanie w kancelarii. Pogrzeb z reguły powinien być odprawiany we własnym kościele parafilnym! W innych przypadkach należy uzyskać stosowną zgodę (zob. kan. 1177 KPK)

Zgłaszając pogrzeb należy posiadać przy sobie: 

  1. Akt zgonu zmarłego wystawiony przez USC; 
  2. Kartę zgonu wystawianą dla celów pochówku; 
  3. Zgodę własnego Ks. Proboszcza (jeśli zmarła osoba przed śmiercią mieszkała poza naszą parafią, zob. KPK 1177); 
  4. Zaświadczenie Ks. Kapelana o udzielonych przed śmiercią sakramentach św. (jeśli taka sytuacja miała miejsce). 

Chryste nadziejo zbawienia, Życie i Zmartwychpowstanie, do Ciebie w śmierci godzinie wznosimy oczy i serca.