Kościół w Złockiem jest udostępniany dla zwiedzających indywidualnie:

  1. w dni powszednie w godzinach: poniedziałek - środa - piątek i sobota: godz. 17.10-17.40
  2. w niedziele w godzinach: 14.15 - 14.45 (V-X: 15.00-15.30)

Istnieje możliwość zwiedzania dla grup zorganizowanych pod opieką przewodnika i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

W niedziele i święta nie ma możliwości grupowego zwiedzania kościołów!

Kościoły filialne w Jastrzębiku i Szczawniku można zwiedzać indywidulanie 15 minut przed rozpoczęciem nabożeństw. Grupy zoroganizowane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zasad zwiedzania!

Nasze kościoły - dawne cerkwie - są przede wszystkim i pierwszorzędnie miejscem modlitwy i sprawowania liturgii. W związku z tym bardzo prosimy wszystkich o przestrzeganie następujących zasad:

  1. Zwiedzanie kościołów możliwe jest tylko w wyznaczonym czasie!
  2. Zachowanie ciszy i uszanowenie sakralnego charakteru świątyni!
  3. Prosimy nie wchodzić do prezbiterium!
  4. Posiadanie odpowiedniego stroju podczas zwiedzania!
  5. Wykonywania zdjęć bez użycia lampy błyskowej!
  6. Podczas trwania nabożeństw, modlitwy, pogrzebów, ślubów, spotkań w kościele nie ma możliwości zwiedzania!