W naszej świątyni sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest:

  1. w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.
  2. w niedziele przed ranną i popołudniową Mszą św. 
  3. w I środy miesiąca (Jastrzębik - od godz. 16.00, Złockie od godz. 17.30)
  4. w I czwartki (Szczawnik - od godz. 16.00, Złockie od godz. 17.30)
  5. w I piątki miesiąca - pół godziny przed Mszą św.,
  6. podczas rekolekcji parafialnych.

Każdy z nas jest powołany do życia w stanie łaski uświęcającej a częsta spowiedź święta jest niezastąpiona w osobistym rozwoju duchowym i dążeniu do świętości. Każdy wierny jest zobowiązany pryznajmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi święte (zob. kan 989 KPK).

Odpust to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpszczone już co do winy. Otrzymuje go wierny, odpowiednio przygotwany i po wypłeneniu okreslonych warunków, przez działanie Kościoła, który rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrustusa i świętych (zob. kan 992 KPK). Odpust zupłeny czy cząstkowy można zyskiwać dla siebie lub ofiarować je za zmarłych na sposób wstawiennictwa. (zob. kan. 993 KPK)