Rodzice mają obowiązek zatroszczyć, aby ich dzieci były ochrzczone w pierwszych tygodniach możliwie najszybciej po urodzeniu! (zob. kan. 867, par. 1 KPK). Co do zasady dziecko przyjmuje sakrament chrztu świętego w kościele parafialnym jego rodziców (por. kan. 857 par. 2 KPK). W przeciwnym przypadku konieczne jest odpowiednie zezwolenie (zob. kan. 862 KPK). W przypadku, gdy jedno z rodziców nie neleży do wspólnoty Kościoła łacińskiego, rodzice powinni zgodnie wyrazić prośbę, by ich dziecko było ochrzczone we wspólnocie tego Kościoła. Przy braku takiej zgody dziecko zostaje włączone do Kościoła obrzadku ojca (zob. kan. 111, par. 1 KPK).

W naszej parafii sakrament chrztu św. udzielany jest zazwyczaj w I niedzielę miesiąca (zob. kan. 856 KPK) podczas Mszy św. o godz. 11.00. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności możliwe jest udzielenie tego sakramentu także w innym terminie wyłącznie po wcześniejszym, indywidualnym uzgodnieniu go w kancelarii parafialnej. 

 1. Zgłoszenia dziecka do chrztu osobiście dokonują jego Rodzice (a przynajmniej jedno z nich) przychodząc do kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.
 2. Na to spotkanie należy dostarczyć: 
  1. Akt urodzenia dziecka z USC (w przypadku posiadania Aktu urodzenia, sporządzonego poza RP, warto zadbać o jego umiejscowienie w USC bądź przynajmniej o jego tłumaczenie!)
  2. Dane osobowe rodziców (ustalane na podstawie ich dowodów osobistych); 
  3. Świadectwo zawarcia ślubu kościelnego (jeśli ten był udzielany w innej parafii) lub świadectwo zawarcia związku cywilnego (jeśli rodzice nie zawarli małżeństwa sakramentalnego);
  4. Dane rodziców chrzestnych (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania) a w przypadku chrzestnych pochodzących spoza naszej parafii także zaświadczenie od własnego proboszcza o spełnianiu przez nich przepisanych prawem kościelnym wymagań (tzn. sami przyjęli sakrament bierzmowania; są wierzącymi i praktykującymi katolikami; nie mają przeszkód, aby przystąpić do spowiedzi i Komunii św., jak np. życie w niesakramentalnym związku); 
  5. W przypadku dziecka, którego Rodzice mieszkają poza parafią chrztu świętego, należy dostarczyć wymaganą zgodę od swojego proboszcza